İNCİL’DEN DUALARAllah'ımızın sınırsız acımasıyla yücelerden üzerimize Güneş doğacak... (Luka, Bap 1, 79)
... Rabbin çok acıyan ve sevecenlikle davranan olduğunu bildiniz. (Yakup'un Mektubu, Bap 5, 11)

Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise, dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün... dua edin... (Matta 6: 5-6 )

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar, söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin!.. Bunun için siz şöyle dua edin: '... Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. (Matta, 6: 7-13 )
İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir."Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. (Luka 1,45-46)

Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak, Rab için yaşarız; ölürsek, Rab için ölürüz. Böylece yaşasak da, ölsek de Rabbin'iz. (Pavlus'un Romalılara Mektubu, 14: 7-8)

Senin ellerin her yanımdan bana şekil verdi, beni yarattı... Sen balçık gibi bana şekil verdin... Bana deri ve et giydirdin, ve kemiklerle ve sinirlerle beni ördün. (Eyüb, 10: 8-11)

Allah'ın Ruhu beni yarattı, Ve Kadir'in soluğu beni diriltti. (Eyüp, 33: 4)

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur. O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir." (Luka 1;78)

 

TEVRAT’TAN DUALARYA RAB, duamı işit; yalvarışlarıma kulak ver; sıdkın ile, adaletin ile bana cevap ver. (Mezmurlar, 143: 1)


Ellerimi Sana açıyorum; Canım kurak yer gibi, sana susamıştır. Bana tez cevap ver... Sabahleyin inayetini bana işittir; Çünkü ben Sana güveniyorum; Gideceğim yolu bana bildir; Çünkü canımı Sana yükseltiyorum. Düşmanlarımdan beni azat et, ya RAB; Sana sığınıyorum. Rızanı işlemeyi bana öğret; Çünkü Sen benim Allah'ımsın... Doğruluk diyarında bana yol göster... Adaletin ile canımı sıkıntıdan çıkar. Ve inayetin ile düşmanlarımı helak et... (Mezmurlar, 143: 6-12)


Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya 9:6)


Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor: "Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri Sana bildireyim." (Yeremya, 33:2-3)


Yüksek sesle yakarıyorum Rab'be, yüksek sesle Rab'be yalvarıyorum. Bunalıma düştüğümde, gideceğim yolu Sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola. Sana haykırıyorum, ya Rab: "Sığınağım, yaşadığımız bu dünyada nasibim Sensin" diyorum. "Haykırışıma kulak ver, çünkü çok çaresizim; kurtar beni ardıma düşenlerden, çünkü benden güçlüler." (Mezmurlar, 142:1-6)


Yunus balığın karnından Allah'ı Rab'be şöyle dua etti: "Ya Rab, sıkıntı içinde Sana yakardım, yanıtladın beni. Yardım istedim. kulak verdin sesime. Sular boğacak kadar kuşattı beni, çevremi enginler sardı. Ama, ya Rab, Allah'ım, canımı sen kurtardın çukurdan. Soluğum tükenince Seni andım, ya Rab, duam Sana. Kurtuluş senden gelir, ya Rab!" (Yunus, 2:1-9)


Duamı işit, ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni!... Ellerimi Sana açıyorum, canım kurak toprak gibi Sana susamış. Çabuk yanıtla beni, ya Rab, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü Sana güveniyorum; bana gideceğim yolu bildir, çünkü duam Sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; Sana sığınıyorum. Rızanı işlemeyi bana öğret, çünkü Sen benim Allah'ımsın. Senin iyi ruhun düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. (Mezmurlar, 143:1, 6-12)


Hanna şöyle dua etti: "Yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor; gücümü yükselten Rab'dir. Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah'ımız gibi dayanak yok... Çünkü Rab herşeyi bilen Allah'tır; O'dur davranışları tartan. Rab öldürür de diriltir de, ölüler diyarına indirir ve çıkarır. O kimini yoksul, kimini varlıklı kılar; kimini alçaltır, kimini yükseltir. Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır. Yeryüzünün temelleri Rab'bindir. Rab sadık kullarının adımlarını korur, ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan." (1. Samuel, 2:1-9)


İbrahim Allah'a dua etti ve Allah... şifa verdi. Çocuk sahibi oldular. (Yaratılış, 20:17)


... "Ya Rab, efendim İbrahim'in Allah'ı, yalvarırım bugün beni başarılı kıl" diye dua etti... (Yaratılış, 24:12)


Bugün pınarın başına geldiğimde şöyle dua ettim: "Ya Rab, efendim İbrahim'in Allah'ı, yalvarırım yolumu aç." (Yaratılış, 24:42)


Musa Firavun'un yanından çıkıp Rab'be dua etti. (Mısır'dan Çıkış, 10:18; 8:30)


 ... Hizkiya onlar için şöyle dua etti: "... Arınmamış bile olsa, Rab Allah'a, atalarının Allah'ına yönelmeye yürekten kararlı olan herkesi iyi olan Rab bağışlasın." (2. Tarihler, 30:18-19)


Yunus balığın karnından Allah'ı Rab'be şöyle dua etti:... "Ah, ya Rab... Sen lütfeden, acıyan... sevgisi engin Allah'sın." (Yunus, 2:1)


Rab Allah'ıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim... (Daniel, 9:4)


Daniel. daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Allah'ına övgüler sundu. Onu Allah'ına dua edip yalvarırken gördüler. (Daniel, 6:10-11)


Süleyman. durup ellerini göklere açtı. "Ya Rab. Yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur" dedi, "Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. Ya Rab Allah'ım, kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit; duasına ve yakarışına kulak ver. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit. Buraya yönelerek dua eden kulunun. yalvarışını işit. duyunca bağışla. Biri komşusuna karşı günah işleyip ant içmek zorunda kaldığında, gelip bu tapınakta, Senin sunağının önünde ant içerse. suçlunun cezasını vererek, suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla. Yine Sana döner, adını anar, bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa. günahını bağışla. Onları atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur. Sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerse. kullarının. günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret. Mülk olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder. Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında. dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa. bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca Sen bilirsin. atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar. Senin yüce adını, gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse. yalvarışlarını yanıtla. Öyle ki, dünyanın bütün ulusları. Senin adını bilsin, Senden korksun. adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse. onları kurtar. Pişmanlık duyup günahlarından döner, 'Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık' diyerek Sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten Sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse. dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. bütün suçları bağışla. Düşmanlarının onlara acımasını sağla." Süleyman, Rab'be duasını ve yalvarışını bitirince, elleri göklere açık, dizleri üzerine çökmüş olduğu Rab'bin sunağının önünden kalktı. (1. Krallar, 8:54)


Yüzümü Rab Allah'a çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla O'na yalvardım. Rab Allah'ıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim.: "Ya Rab. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, başkaldırdık. Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Sen adaletlisin, ya Rab! Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. bugün utanç içindeyiz. Evet, ya Rab, bizler, krallarımız, önderlerimiz, atalarımız Sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde, sen acıyan, bağışlayan Allah'ımız Rab'sin. Allah'ımız Rab'bin sözüne kulak vermedik, kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bu yüzden Allah kulu Musa'nın Yasası'nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü Sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Musa'nın Yasası'nda yazıldığı gibi, bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın, ey Allah'ımız Rab, suçumuzdan dönüp Senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. Şimdi, ey Allah'ımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Doğruluğumuzdan değil, Senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Ya Rab, bağışla!... Ey Allah'ım, adının hatırı için gecikme!..." (Daniel, 9:3-19)


Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti: ". Ben de Senin kulunum ve bütün bunları Senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver!... Onların yine Sana dönmelerini sağla." (1. Krallar, 18:36-37)


Oruç tutup göklerin Allah'ına dua ettim: ". Yüce ve görkemli Allah! Ya Rab, halimi gör, gece gündüz. ettiğim duaya kulak ver. Beni bugün başarılı kıl." (Nehemya, 1:4-7, 11)


Rab'bin huzurunda mektubu yere yayarak şöyle dua etti: ". Herşeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek      Allah'ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın." (Yeşaya, 37:14-19)


... sağ kalalım diye dua etsinler. (Ezra, 6:10)


... Şöyle dua etti: "... Rab, bütün dünya krallıklarının tek Allah'ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın." (2. Krallar, 19:15)


Sonra şöyle dua etti: "Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün!"... (2. Krallar, 6:17)


İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp Rab'be şöyle dua etti: "Ya Rab Allah'ım, bu çocuğa yeniden can ver." (1. Krallar, 17:21)

"Sana yakarıyorum, ya Rab. bırakma, terk etme beni, ey beni kurtaran Allah!... Ya Rab, yolunu öğret bana. düz yolda bana öncülük et." (Mezmurlar, 27:7-11)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)
Sabah sesimi duyarsın, ya Rab, her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim. (Mezmurlar, 5:3)


Rab Kendisini sevenlerin hepsini korur ve bütün kötüleri helak eder. (Mezmurlar, Bap 145, 20)


Rab rahimdir ve rauftur. Çok sabırlıdır ve inayeti çoktur. (Mezmurlar, Bap 103, 8)


Ama Sen bağışlayıcısın. (Mezmurlar, 130:4)


Belki. kötü yolundan döner; Ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım. (Yeremya, 36:3)


Sana karşı geldiğimiz halde, Sen acıyan, bağışlayan Allah'ımız Rab'sin. (Daniel, 9:9)


Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. (Mezmurlar, 86:5)
Yine de Allah sevecendi, suçlarını bağışlıyor, onları yok etmiyordu. (Mezmurlar, 78:38)


Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama Sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan. sevgisi engin Allah'sın. Onları terk etmedin. (Nehemya, 9:17)


Bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. (2. Tarihler, 7:14)


Rab. sevgisi engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz. (Çölde Sayım, 14:18)


Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. (Mısır'dan Çıkış, 34:7)


Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren... (Mezmurlar, 103:3)


Rab da Kendisi'nden korkanlara öyle sevecen davranır. (Mezmurlar, 103:13)


Rab sevecen ve lütfedendir. sevgisi engindir. gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisi'nden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. (Mezmurlar, 103:8-11)


Rab herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar. (Mezmurlar, 145:9)


Ya Rab, halkları gerçekten seversin. (Yasa'nın Tekrarı, 33:3)


Rab'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! Rab Kendisi'ne bağlı olanları korur, büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. (Mezmurlar, 31:23)


Sığınağım Sensin, beni sıkıntıdan korur, çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. (Mezmurlar, 32:7)


Korur Rab, yaşatır onu, ülkede mutlu kılar, terk etmez düşmanlarının eline. (Mezmurlar, 41:2)


Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. (Mezmurlar, 97:10)


Rab saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı. (Mezmurlar, 116:6)


Rab her kötülükten seni korur, esirger canını. (Mezmurlar, 121:7)


Sıkıntıya düşersem, canımı korur. beni kurtarır. (Mezmurlar, 138:7)


Rab korur Kendisi'ni seven herkesi, yok eder kötülerin hepsini. (Mezmurlar, 145:20)


Rab garipleri korur, öksüze, dul kadına yardım eder, kötülerin yolunuysa saptırır. (Mezmurlar, 146:9)


Adil olanların adımlarını korur, sadık kullarının yolunu gözetir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 2:8)


Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur Kendisi'ne sığınanları. (Nahum, 1:7)


Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 28:13)


Acıkmayacak, susamayacaklar, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. (Yeşaya, 49:10)


Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek. (Yeşaya, 49:13)


Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab'be dönsün, merhamet bulur, Allah'ımıza dönsün, bol bol bağışlanır. (Yeşaya, 55:7)


Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez. Dert verse de, büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder. (Ağıtlar, 3:31-32)


Rab'bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz; (Ağıtlar, 3:22)


Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmurlar, 33:5)


Hanna şöyle dua etti: "Yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor; gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor, kurtarışınla seviniyorum! Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah'ımız gibi dayanak yok." (I. Samuel, 2:1-2)


Hizkiya onlar için şöyle dua etti: "Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa, Rab Allah'a, atalarının Allah'ına yönelmeye yürekten kararlı olan herkesi iyi olan Rab bağışlasın." (2. Tarihler, 30:19)


Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl... (Nehemya, 1:11)

GERİ